Brandwerende deuren, puien en roosters

Indien (Trafo-) puien en ventilatieroosters brandwerend moeten worden uitgevoerd, kunnen wij dit realiseren in zowel een geïsoleerde als ongeïsoleerde profielserie.

De puien en ventilatieroosters zijn getest volgens NEN 6069/NEN-EN1634 . (60 minuten WBDBO)

Er kan zelfs een brandwerendheid gehaald worden van 120 minuten op vlamdichtheid/ stralingswarmte!